Regulament de Ordine Interioară

Regulamentul  de ordine interioară este conceput pe baza Constituţiei României, a Legii Învăţământului nr.84/1995 revizuită, a Statutului Personalului Didactic (Legea nr.128/1997) revizuit, a Regulamentului de organizare şi funcţionare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar, din anul 2005, a normelor metodologice elaborate de M.E.C. privind autonomia unităţilor şcolare preuniversitare, precum şi a altor reglementări elaborate de forurile de decizie.

Regulamentul a fost supus dezbaterii pentru a fi îmbunătăţit.

În prezenta formă a fost revizuit pe baza noilor reglementări şi aprobat în Consiliul Profesoral din data de 04 septembrie 2007.

Regulamentul  de ordine interioară are caracter de lege interioară şi deci are caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la actul educativ din şcoala noastră.

Regulamentul complet în format PDF